hlavní_obrazek

Úklid škol, školek a jiných školních zařízení


 

 Provádíme pravidelný i jednorázový generální úklid škol, školek a vysokoškolských kolejí v Praze a okolí.

DENNÍ ÚKLID BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

Postaráme se o úklid učeben, chodeb, schodišť, jídelen, tělocvičen, sociálních zařízení i dalších prostor školy. Při práci akceptujeme školní rozvrh a úklid naplánujeme tak, abychom nenarušili chod školy. Pro naši práci používáme adekvátní úklidovou techniku a úklidovou chemii.  

Generální úklidy během letních prázdnin

Zajistíme jednorázový generální úklid školních prostor. Zaměříme se na čištění koberců a podlah, mytí oken, čištění čalouněného nábytku, údržbu povrchu nábytku a šatních skříní a další potřebné úkony.